Boek AWVN

Boek AWVN

Ontwerpers in Arbeidsverhoudingen
Schets, Beeld en Ambitie

Een bundel artikelen van diverse wetenschappers rond het thema ‘Naar Nieuwe Arbeidsverhoudingen’, samen gebracht door de Werkgeversvereniging AWVN.
De artikelen snijden onderwerpen aan die volgens de opstellers de inrichting en toekomstige arbeidsverhoudingen in Nederland diepgaand gaat beïnvloeden.

Voor meer boeken